Đang thực hiện
 
Sự khác biệt giữa Statement of Purpose (SOP), Personal Statement (PS), Letter of Motivation (LOM)
Sự khác biệt giữa Statement of Purpose (SOP), Personal Statement (PS), Letter of Motivation (LOM)

Trong tiếng Việt, Statement of Purpose, Personal Statement và Letter of Motivation đều được dịch là bài luận cá nhân. Điều này gây không ít khó khăn cho các bạn học sinh khi phân biệt.

ĐỌC THÊM