Đang thực hiện
 
Nanaimo-Ladysmith School District  (British Columbia)

Nanaimo-Ladysmith School District được thành lập vào năm 1870. Học khu cung cấp các chương trình từ mẫu giáo đến lớp 12. Tất cả các trường học đều được bộ giáo dục bang British Columbia công nhận và được đào tạo theo giáo trình chuẩn của chính phủ. Chuẩn mực học tập cao đáp ứng các điều kiện đầu vào cao đẳng, đại học.

Đọc thêm
Trường trung học Charlottetown Rural High School - Bang Prince Edward Island (N)

Năm 1994, trường được cải tạo hoàn toàn theo cấu hình hiện tại với cơ sở vật chất tiện nghi phục vụ cho việc giảng dạy tại trường. Trường hiện là lớn nhất tại bang về số lượng tuyển sinh và lớn thứ 2 về diện tích.

Đọc thêm
Trường trung học Colonel Gray High School - Bang Prince Edward Island (N)

Hầu hết các phòng học có Smart Board, phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, phòng máy tự động, phòng sản xuất gỗ, một giảng đường, bốn phòng máy tính, thư viện, phòng tập thể dục,...

Đọc thêm