Đang thực hiện
 
Trường đại học Southern Cross University

Trường đang có chương trình học bổng 25% dành cho sinh viên Việt Nam (học bổng sẽ được trừ vào học phí của năm 1, có thể cấp lại vào năm 2, 3) Southern Cross University được thành lập vào năm 1994, là một trong những trường đại học công lập uy tín tại Úc. Trường có nhiều khu học xá bao gồm: Sydney, Melbourne, Perth, Gold Coast, Coff Habour, Lismore.  

Đọc thêm
Đại học công lập Charles Sturt - Australia

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại Úc của Charles Sturt là 87.5%

Đọc thêm
Đại học quốc gia Australia - Australian National University (ANU)

Trường đại học quốc gia Úc (ANU) được thành lập năm 1946 tại thủ đô Canberra, là trường đại học số 1 tại Úc (bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2020), được công nhận trên thế giới về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc.

Đọc thêm