Đang thực hiện
 
Trường ngoại ngữ GEOS Bắc Mỹ - GEOS North America

Du học Mỹ - Trường ngoại ngữ GEOS Bắc Mỹ là nơi học tiếng Anh và tiếng Pháp tuyệt vời. Tất cả các trung tâm nằm ở Canada và Mỹ đều ở trung tâm các thành phố, dễ dàng đi lại bằng hệ thống giao thông nội thành và gần với các khu vực văn hóa và lịch sử của thành phố. Các trung tâm của GEOS được công nhận bởi Ngoại ngữ Canada (Canada) và ACCET (Mỹ). Với các chương trình ngôn ngữ...

Đọc thêm