Đang thực hiện
 
Trường trung học công lập Bexhill College

- Năm 2019, học sinh của Bexhill College đã vào đại học ở Oxford, Cambridge, Manchester, UCL, LSE, Kings College, York, Warwick

Đọc thêm
Trường trung học công lập Portsmouth College

Năm 2019, học sinh của Portsmouth College đã vào đại học ở Oxford, Cambridge, Kings College London, Warwick, Bath và Bristol

Đọc thêm
Học chương trình A-Level tại Anh

Là tấm vé để bước vào các trường đại học tốt nhất ở Anh. Các trường đại học tại Anh quốc được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng, và những trường đại học hàng đầu tại Anh đều yêu cầu học sinh có bằng A-level. Tổng quan khóa khọc: Chương trình 2 năm với 5 hoặc 6 kỳ, chuẩn bị cho các kỳ thi A-level. Đối tượng: Học sinh hoàn tất lớp 10 và trên 16 tuổi. Yêu...

Đọc thêm