Đang thực hiện
 
Học bổng 2.000CAD - ĐH Simon Fraser

Với những thành tích học tập xuất sắc của SV Việt Nam trong những năm vừa qua, trường Simon Fraser quyết định trao tặng học bổng trị giá 2.000CAD cho các SV Việt Nam. Để có được học bổng này, SV phải đáp ứng được những yêu cầu sau: 1. Áp dụng cho học kỳ tháng 9 năm 2014 2. Áp dụng cho chương trình UTP Stage II 3. Đạt được mức trung bình tối thiểu là 80% lớp 12 4. Hồ sơ được chấp...

Đọc thêm
Học bổng đầu vào 1.000 CAD

Học bổng toàn phần được xét cấp lại hàng năm - Ba học bổng toàn phần được xét cấp lại hàng năm (khoảng CAD $12.950 - $15.500), chỉ dành cho sinh viên quốc tế mới. Các học bổng được xét cấp lại hàng năm trị giá CAD $5000 - Ba học bổng được xét cấp lại hàng năm trị giá CAD $5000*, chỉ dành cho sinh viên quốc tế mới.

Đọc thêm