Đang thực hiện
 
Học song ngành cùng đại học James Cook Singapore

Trường đại học James Cook Australia được thành lập năm 1970, có 3 phân viện chính thống tại Townsville, Cairns và Singapore. James Cook Singapore là trường duy nhất tại Singapore được chứng nhận NEAS về giảng dạy tiếng Anh, và là trường đầu tiên đạt Edutrust Star - chứng nhận cao nhất về chất lượng giáo dục tại Singapore.

Đọc thêm
Ngành học khoa học dữ liệu tại đại học James Cook Singapore

Nắm bắt được xu hướng phát triển mạnh mẽ và nhu cầu nhân lực "khổng lồ" của ngành này trong tương lai, từ tháng 11/2020, đại học James Cook Singapore đã mở chuyên ngành cử nhân khoa học dữ liệu.

Đọc thêm
Trường Đại học James Cook Singapore (JCUS)

Trường đại học James Cook Australia được thành lập năm 1970, có 3 phân viện chính thống tại Townsville, Cairns và Singapore. James Cook Singapore là trường duy nhất tại Singapore được chứng nhận NEAS về giảng dạy tiếng Anh, và là trường đầu tiên đạt Edutrust Star - chứng nhận cao nhất về chất lượng giáo dục tại Singapore.  

Đọc thêm