Đang thực hiện
 
08/09/2014
Danh mục: Tin tức
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 624
Jame Cook Singapore

Chương trình học

Các chuyên ngành gồm có: quản trị kinh doanh, quản trị du lịch nhà hàng khách sạn, Marketing, kinh doanh và khoa học môi trường, công nghệ thông tin, kế toán, quản lý sự kiện.

a.      Anh văn
 • Có 3 cấp độ, mỗi cấp độ 4 tháng
 • Học phí: S$3.210/ 1 cấp đ
 • Khai giảng: tháng 1, 3, 4, 6, 8, 10          
                                                                                  
b.      D b đi hc (dành cho hc sinh hoàn thành xong lp 11)
 • Thời gian học: 8 tháng
 • Học phí: S$10.807
 • Ngày khai giảng: tháng 3, 6, 10
 • Yêu cầu đầu vào: hoàn thành lớp 11 với ĐTB 6.0. IELTS 5.5

c.       Cao đẳng
 • Thời gian học: 8 tháng
 • Học phí: S$15.922
 • Ngày khai giảng:  tháng 3, 6, 10
 • Yêu cầu đầu vào: hoàn thành lớp 12 với ĐTB 7.0. IELTS 5.5

d.      Đại học
 • Thời gian học: 2 năm
 • Học phí: S$47.765
 • Ngày khai giảng: tháng 3, 6, 10
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp lớp 12 với ĐTB 7.5. IELTS 6.0

e.       Thạc sĩ
 • Thời gian học: 1 năm
 • Học phí: S$ 32.100
 • Ngày khai giảng: tháng 3, 6, 10
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp đại học được JCU công nhận. IELTS 6.0
Trong trường  hợp học sinh không có IELTS thì sẽ làm bài test tiếng anh của trường để xác định trình độ của học sinh. Nếu học sinh không đủ IELTS yêu cầu của trường, học sinh sẽ học khóa tiếng anh của trường trước
Ngoài ra còn các phí:
 • Phí xét hồ sơ: S$250
 • Phí hành chính: S$500