Đang thực hiện
 
Tuyển sinh khóa mùa Thu 2017
13/07/2017
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 4525
Học bổng 100.000$ cho 4 năm đại học Mỹ
1. Điều kiện cơ bản:
- Chương trình Đại học: Điểm trung bình (GPA) 7.0 trở lên, IELTS 5.0
Riêng American University yêu cầu GPA 7.0 và IELTS 5.5
- Chương trình Sau đại học: GPA 7.0 trở lên, IELTS 5.5.
Riêng American University, University of Kansas yêu cầu GPA 7.5, IELTS 6.0
Và University of The Pacific yêu cầu GPA 8.0, IELTS 6.5
 
2. Danh sách trường và giá trị học bổng:
 
Tên trường Học phí Chương trình Học bổng Thời gian áp dụng
Auburn University
(Auburn, Alabama)
$30.000 - $35.900 Cử nhân $10.000 1 năm đầu
$15.700 - $23.960 Thạc sĩ 20% 1 năm đầu
Adelphi University
(Garden City, New York)
$36.900 - $42.990 Cử nhân $100.000 4 năm
$15.500 - $24.000 Thạc sĩ $8.000 2 năm
American University
(Washington DC)
$44.812 - $53.765 Cử nhân $10.000 1 năm đầu
$19.900 - $27.900 Thạc sĩ 20% 1 năm đầu
University of Kansas
(Lawrence, Kansas)
$27.900 - $31.900 Cử nhân $10.000 1 năm đầu
$15.226 - $24.960 Thạc sĩ 20% 1 năm đầu
Florida International University
(Miami, Florida)
$21.900 - $25.900 Cử nhân $7.000 1 năm đầu
Louisiana State University
(Baton Rouge, Louisiana)
$28.000 - $33.800 Cử nhân $10.000 1 năm đầu
University of South Carolina
(Columbia, South Carolina)
$33.200 - $38.600 Cử nhân $10.000 1 năm đầu
University of Central Florida
(Orlando, Florida)
$22.500 - $24.900 Cử nhân $7.000 1 năm đầu
University of Illinois at Chicago
(Chicago, Illinois)
$29.500 - $38.000 Cử nhân $48.000 4 năm
University of The Pacific
(Stockton, California)
$45.650 - $51.000 Cử nhân $60.000 4 năm
$39.750 - $79.500 Thạc sĩ $5.000 2 năm
 
Đăng ký phỏng vấn nhận học bổng xin vui lòng đăng ký tại đây.

LIÊN HỆ TƯ VẤN
WESTERN EDUCATION CONSULTING
384/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
Email: contact@westernedu.vn
Website: www.westernedu.vn