Đang thực hiện
 
14/11/2017
Đăng bởi: Phan Châu
Lượt xem: 139
Du học Úc - Tổng hợp các gói học bổng 2018
Sinh viên Việt Nam theo học các chương trình của Navitas sẽ có cơ hội nhận được một trong các học bổng Navitas sau đây:
 
          1. Học bổng trường La Trobe Sydney: (Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2, 6, 10/ 2018)
​ 
Chương trình Học bổng Điều kiện Trị giá học bổng
Bachelor of Business (3 năm) 20% GPA 12: 8.0 A$17.640
  25% GPA 12: 8.5 A$22.050
Bachelor of International Business 
(3 năm)
20% GPA 12: 8.0 A$17.520
  25% GPA 12: 8.5 A$21.900
Bachelor of Accounting (3 năm) 20% GPA 12: 8.0 A$18.000
  25% GPA 12: 8.5 A$22.500
Bachelor of Information Technology (3 năm) 20% GPA 12: 8.0 A$18.720
  25% GPA 12: 8.5 A$23.400
Master of Professional Accounting (2 năm) 15% GPA 65% A$10.380
  20% GPA 70% A$13.840
  25% GPA 75% A$17.300
Master of Management (2 năm)
(Project Management)
15% GPA 65% A$10.200
  20% GPA 70% A$13.600
  25% GPA 75% A$17.000

        2. Học bổng Navitas Early Bird Scholarships 02/2018 trị giá A$4000 cho chương trình dự bị hoặc                  Diploma.
      
        3. Học bổng Trường Eynesbury:

 
Chương trình học Kỳ nhập học Học bổng Điều kiện 
Diplomas
The University of Adelaide UniSA
18/3 10 Tuần học tiếng Anh miễn phí  
Diplomas
The University of Adelaide (ngành Business, IT, Engineering)
18/3 20% học phí GPA 6.0
FSP (dự bị đại học)
The University of Adelaide UniSA
18/1 30% học phí GPA 8.0
High school - lớp 11 18/1 30% học phí GPA 8.0
High school - lớp 10 18/1 30% học phí
 
GPA 7.5
    50% học phí GPA 8.5
 
          4. Học bổng Anh ngữ SAIBT: Học bổng khóa tiếng Anh 10 tuần dành cho học viên đăng ký các                          chương trình của SAIBT.
              Điều kiện : 
                  - Học bổng chỉ dành cho những sinh viên đăng ký chương trình học liên thông tại SAIBT.
                  - Học sinh được cấp học bổng cần tuân thủ theo các điều kiện và điều khoản trong thư nhập học.
                  - SAIBT có quyền rút lại học bổng nếu học sinh không đáp ứng các điều kiện trong thư nhập học.
​       
         5. Học bổng SIBT trị giá A$2.500: Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình dự bị và                             Diploma của trường kỳ nhập học tháng 2/2018.

             

BẤM VÀO ĐÂY VÀ ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ

WESTERN EDUCATION CONSULTING

384/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

ĐT: (028) 3933 0015

Email: contact@westernedu.vn

Website: www.westernedu.vn