Đang thực hiện
 

Western Edu đã theo dõi suốt quá trình học của em từ LSBF (Singapore) và giúp em chuyển tiếp đến một trong những trường hàng đầu của Mỹ - Olemiss. Và em đã đạt được thành tích khi qua học tại Olemiss.

Chuyển tiếp thành công