Đang thực hiện
 
Trường Burr And Burton Academy – Manchester, VT
Trường Burr And Burton Academy – Manchester, VT

Burr And Burton Academy được thành lập vào năm 1829 . Burr And Burton Academy là một trường độc lập phục vụ khoảng 680 học sinh từ lớp 9-12, cung cấp một chương trình học thuật có tính cạnh tranh cao. Du học sinh nhận được rất nhiều sự quan tâm cá nhân  nhờ có lượng lớn số giảng viên trên mỗi học viên. Burr And Burton nằm ở Manchester, Vermont. Manchester là một thị trấn nông thôn cung cấp các...

ĐỌC THÊM