Đang thực hiện
 
Úc được biết đến là quốc gia có nhiều chính sách hấp dẫn dành cho học sinh quốc tế:

+ Học sinh được phép làm thêm 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học và làm toàn thời gian vào dịp lễ

+ Học sinh hoàn thành ít nhất hai năm học tại Úc thì có thể nộp đơn xin visa ở Úc trong 18 tháng để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

+ Bên cạnh đó, nếu học sinh hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học ở một trường được công nhận tại những khu vực thưa dân cư (regional areas) của Úc thì sẽ có cơ hội ở lại lên đến 3 năm.

+ Nhiều chương trình học bổng hấp dẫn từ các trường đại học hàng đầu dành riêng cho học sinh quốc tế.