Đang thực hiện
 
Singapore thừa hưởng và phát triển từ hệ thống giáo dục của Anh quốc, trong đó nền giáo dục được thiết lập để nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi cá nhân và tìm kiếm nuôi dưỡng tài năng. Chương trình du học Singapore được xây dựng trên nền tản kiến thức cơ bản rộng và vững chắc nhằm tạo cơ hội cho trẻ phát triển khả năng sáng tạo của mình. Đặc biệt Singapore được xem là trung tâm đào tạo hàng đầu của châu Á với các chương trình đào tạo đa dạng và trang thiết bị hiện đại nhất. Hiện nay tất cả các trường đại học của Singapore điều liên kết với hệ thống giáo dục của Anh, Pháp, Mỹ. Một trong những đường lối phát triển tăng trưởng kinh tế của đất nước mà Singapore đề ra thì yếu tố then chốt chính là giáo dục.