Đang thực hiện
 
05/08/2014
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 448
Ưu đãi khóa Anh ngữ 300 AUD/tuần

ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI DƯỚI 50 TUỔI THEO QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2012.ĐẠI HỌC LATROBE

  • Là 1 trong những nhà lãnh đạo Úc trong nghiên cứu, được công nhận là trường đại học tốt nhất của Úc dành cho nghiên cứu Vi sinh vật, hóa sinh, sinh học tế bào và khoa học thú y
  • Năm 2013, QS World University Ranking by Subjects, Latrobe University nằm trong top 100 trường trên thế giới được công nhận có những nghiên cứu nổi trội trong các lãnh vực hóa sinh, sinh học tế bào, vật lý học, sự di chuyển của con người và khoa học thể thao
  • Trường có hơn 340 chương trình học cho đại học và thạc sĩ với tổng số 34,000 tsinh viên và 9,900 sinh viên quốc tế. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Khoa học xã hội và con người, giao tiếp
  • Kinh doanh và kinh tế
  • Giáo dục
  • Khóa học sức khỏe
  • kỹ sư và công nghệ thông tinluật
  • khoa học và tâm lý học

HỌC PHÍ

LATROBE MELBOURNE COLLEGE
Dụ bị đại học 2 học kỳ 17.500 AUD (342.390.000 VNĐ)
Ngành thương mại 2 hoặc 3 học kỳ 22.000 AUD (443.093.965 VNĐ)
Ngành Khoa học sinh học 2 hoặc 3 học kỳ 25.300 AUD (509.558.060 VNĐ)
Ngành Truyền thông & đa phương tiện 2 hoặc 3 học kỳ 21.350 AUD (430.002.000 VNĐ)
Ngành Công nghệ thông tin 2 hoặc 3 học kỳ 22.250 AUD(453164.000 VNĐ)
Ngành Khoa học sức khỏe 2 hoặc 3 học kỳ 25.000 AUD (453164.000 VNĐ)
 
LATROBE SYDNEY
Dự bị đại học 16.500 AUD (332.320.000 VNĐ)
Cao đẳng kinh doanh 17.000 AUD (342.390.000 VNĐ)
Cử nhân kinh doanh 21.350 AUD (430.010.000 VNĐ)
Cử nhân kinh doanh (kế toán) 22.250 AUD (448.130.000 VNĐ)
Cử nhân kinh doanh quốc tế 25.000 AUD (503.520.000 VNĐ)