Đang thực hiện
 
Trường Trung học tư thục Covenant Christian High School (Bang Indiana)

Du học Mỹ - Covenant Christian High School là cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời, lấy Chúa Kitô làm trung tâm, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống qua các chính sách học bổng, lãnh đạo và dịch vụ. Triết lý giáo dục của Covenant tập trung chủ yếu vào học sinh, thúc đẩy học sinh trở thành những người gắn bó với trường, những nhà tư tưởng phê phán và những nhà truyền đạt ấn tượng. Chương...

Đọc thêm
Trường Trung học tư thục Concord Christian Academy (Bang New Hampshire)

Du học Mỹ - Concord Christian Academy luôn theo đuổi phương châm "Định hình các nhân vật, mở rộng tâm trí, và yêu thương trẻ em thông qua các phạm vi nhiệm vụ được xây dựng và mô hình hóa dịch vụ". Điều này là tất cả những gì giáo viên và nhân viên trong trường mong muốn đạt được. Các lĩnh vực quan trọng qua đó mọi người có thể nhận ra nhiệm vụ của trường thông qua chương trình...

Đọc thêm
Trường trung học tư thục Christian Unified Schools (Bang California)

Du học Mỹ - Christian High School cung cấp một chương trình chuẩn bị vào đại học nghiêm ngặt được thiết kế học sinh học lên tiếp đại học và theo đuổi nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình giảng dạy, hướng dẫn, sự kiện ngoại khóa và các hoạt động được hoạch định cẩn thận để tạo ra một môi trường lành mạnh, nơi học sinh lớn lên trong đức tin cá nhân của họ. Những...

Đọc thêm