Đang thực hiện
 
Trường trung học tư thục Burlington Notre Dame (Bang Iowa)

Đội ngũ giáo viên luôn tận tình giúp đỡ học sinh phát huy tối đa khả năng của mình thông qua những khóa học nổi bật, hoạt động ngoại khóa và những lớp nhỏ. Mỗi năm, gần như 100% học sinh tốt nghiệp của trường được nhận vào học tại một số trường đại học hàng đầu của Mỹ

Đọc thêm
Mission College Prep High School  - Bang California

Trường có 70 lớp dự bị đại học do đại học California chứng nhận 7 khóa học Danh dự (Honor Courses), 12 môn nâng cao (AP). Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 97%

Đọc thêm
Northeastern Clinton Central High School (Bang New York)

Chương trình đào tạo gồm chương trình chuyên môn nâng cao (AP), các lớp trình độ đại học và nhiều khóa học kỹ thuật do trường nghề tại địa phương giảng dạy.

Đọc thêm