Đang thực hiện
 
Trường trung học tư thục Bishop McLaughlin High School - Bang Florida

Trường được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phía Nam về công nhận và cải thiện trường học (SACS CASI). Trường cũng là thành viên của Hiệp hội giáo dục công giáo quốc gia (NCEA) và Hiệp hội hoạt động trung học Florida (FHSAA).

Đọc thêm
Trường trung học tư thục Evangelical Christian Academy - Bang Colorado

Evangelical Christian Academy là trường trung học tư thục Cơ đốc giáo cung cấp một nền giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng sự phát triển mạnh mẽ của cho các em về thể chất, tinh thần và học thuật. Evangelical Christian Academy được công nhận bởi Hiệp hội các trường Ki-tô giáo quốc tế (ACSI) và Hiệp hội các trường Ki-tô giáo cổ điển (ACCS).

Đọc thêm
Trường trung học tư thục Victor Valley Christian School - Bang California

Victor Valley Christian School (VVCS) là trường trung học tư thục dự bị đại học cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 với nhiều khóa học được chấp nhận để chuyển tiếp vào hệ thống trường đại học California.  Trường được Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phương Tây (WASC), và hiệp hội các trường Ki-tô giáo quốc tế công nhận (ACSI).

Đọc thêm