Đang thực hiện
 
Giới thiệu trường Steamboat Mountain School

Steamboat Mountain School là trường nội trú kết hợp chương trình dự bị Cao Đẳng xuất sắc với các chương trình ngoại khóa bên ngoài lớp học và trên toàn thế giới. Trong số 60 học sinh, có 60% tham gia vào chương trình GIS, học sinh được đến bốn lục địa trong vòng bốn tuần, chuyến đi thường được tổ chức bốn năm một lần. 

Đọc thêm
Trường Lyndon Institute – Lyndon Center, Vermont

Được thành lập vào năm 1867, Lyndon Institute là một trường nội trú mang đậm tính lịch sử cho nam sinh và nữ sinh từ lớp 9-12, cung cấp chương trình dự bị đại học cũng như các khóa học về nghệ thuật, kinh doanh, tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, các ứng dụng máy tính và công nghệ. Lyndon  có các đội thể thao rất ấn tượng. Lyndon Institute thể hiện cam kết của trường với nghệ thuật bằng cách yêu cầu tất cả học sinh ít nhất một tín chỉ về mỹ thuật trong suốt những năm trung học.

Đọc thêm
Giới thiệu trường Unity Christian High School - bang Iowa

Trung học Unity Christian là trường tư nhỏ đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 9 đến 12. Trường mang đến cho học sinh quốc tế một trải nghiệm giáo dục toàn diện kiểu Mỹ. Trường hợp tác với nhiều cao đẳng địa phương tạo cơ hội cho học sinh có thể lấy được tín chỉ cao đẳng trong khi đang học trung học như cao đẳng Northwestern, trường có nhiều khóa đăng ký tín chỉ kép.

Đọc thêm