Đang thực hiện
 
Trường trung học Pope John XIII - Bang Massachusetts

Trường trung học phổ thông Pope Jonh XXIII:  là nhà của khoảng 480 sinh viên, những người luôn tự hào và tự gọi mình là con hổ (Linh vật của trường).Trường cung cấp một chương trình dự bị đại học, Tiếp đón và kết hợp cộng đồng sinh viên, tạo ra sự lựa chọn tốt nhất cho cả học sinh trong nước và quốc tế. Trường cung cấp cho học sinh học tập một cách suất sắc nhất trong khi...

Đọc thêm
Trường dân lập Adel Desoto Minburn – Adel, Bang IA

Trường ADM cam kết rằng đây là nơi tất cả các học sinh được học tập trong một môi trường thử thách và hỗ trợ mà đảm bảo sự thành công của mỗi cá nhân được đo lường đánh giá bởi một hệ thống đánh giá toàn diện. Mục tiêu của ADM là để chuẩn bị cho học sinh thấy  một xã hội toàn cầu đang thay đổi bằng cách trở thành một nhà lãnh đạo trong: cải thiện hệ thống giảng...

Đọc thêm
Trường Boise City - Bang ID

Ở những ngôi trường ở thành phố Boise, một truyền thống xuất sắc được truyền đạt cho các học sinh từ những giáo viên xuất sắc. Nhứng điểm kiểm tra cao, điểm trung bình toàn trường luôn vượt mức 3.0 tính theo thang điểm 4.0.; tuyển sinh đầu vào cao, nhiều bằng khen cho các học giả, Boise sở hữu những học sinh độc lập và sáng tạo mà không thể thấy ở bất kỳ nơi nào . Cùng với...

Đọc thêm