Đang thực hiện
 
Học bổng 30% học phí tại ACG Sunderland
Học bổng 30% học phí tại ACG Sunderland

Các học bổng này được trao trong vòng 3 năm cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Các học sinh học lớp 13 vẫn được nhà trường xem xét cấp học bổng. Đối với người nhận học bổng thành công, học phí được công bố sẽ được giảm 30% trong vòng 3 năm với điều kiện học sinh phải tiếp tục giữ vững thành tích học tập tốt. Tiêu chí xét học bổng Tất cả các đơn xin nhập học...

ĐỌC THÊM