Đang thực hiện
 
31/07/2014
Danh mục: Tiếng Anh
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 572
Học bổng tiếng Anh học thuật tại Navitas - Úc

Học bổng Navitas English

Học khóa tiếng Anh tại Navitas English trước khi bước vào chương trình chính và nhận đươc học bổng giá trị.

          1.    Học bổng trị giá 1 tháng tiếng Anh

Áp dụng cho khóa học tiếng Anh 20 tuần, trong đó có 4 tuần miễn phí là học bổng.

          2.    Học bổng trị giá 1.5 tháng tiếng Anh

Áp dụng cho khóa học tiếng Anh 30 tuần, trong đó có 6 tuần miễn phí là học bổng.

          3.    Học bổng trị giá 2 tháng tiếng Anh

Áp dụng cho khóa học tiếng Anh 40 tuần, trong đó có 8 tuần miễn phí là học bổng.

Giảm giá lệ phí cho học sinh thuộc khu vực châu Á:

-       $ 240/tuần tại trung tâm Sydney và Manly cho tất cả  học sinh châu Á

-       $ 200/tuần tại trung tâm Brisbane cho tất cả học sinh châu Á

-       Chỉ áp dụng cho các lớp học buổi tối

-       Giấy báo nhập học phải nhận được vào 30 Tháng Sáu 2014

Miễn lệ phí nhập học:

-       Áp dụng cho học sinh học trên 24 tuần tiếng Anh.

-       Áp dụng tại các trung tâm ở Sydney, Manly và Brisbane.

-       Chỉ áp dụng cho các lớp học buổi tối.

-       Giấy báo nhập học phải nhận được vào 30 Tháng Sáu 2014

BẤM VÀO ĐÂY VÀ ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ