Đang thực hiện
 
21/08/2014
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 545
Học bổng đầu vào 1.000 CAD

HỌC BỔNG (DÀNH CHO HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP ELS)

Bậc đại học/Sau đại học:
  • Học bổng toàn phần được xét cấp lại hàng năm - Ba học bổng toàn phần được xét cấp lại hàng năm (khoảng CAD $12.950 - $15.500), chỉ dành cho sinh viên quốc tế mới.
  • Các học bổng được xét cấp lại hàng năm trị giá CAD $5000 - Ba học bổng được xét cấp lại hàng năm trị giá CAD $5000*, chỉ dành cho sinh viên quốc tế mới.
  • Học Bổng Đầu Vào trị giá CAD $1.000 (không xét cấp lại hằng năm) - Hai mươi (20) học bổng đầu vào trao một lần trị giá CAD $1.000 cũng được trao cho sinh viên quốc tế
*Học bổng được xét cấp lại hàng năm trong suốt chương trình của bạn miễn là bạn duy trì được điểm trung bình là 75%
Xem thông tin về Cao đẳng Humber tại đây