Đang thực hiện
 
31/07/2014
Danh mục: Trung học
Đăng bởi: Western Education
Lượt xem: 347
Học bổng 30% học phí tại ACG Sunderland

Các học bổng này được trao trong vòng 3 năm cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Các học sinh học lớp 13 vẫn được nhà trường xem xét cấp học bổng.

Đối với người nhận học bổng thành công, học phí được công bố sẽ được giảm 30% trong vòng 3 năm với điều kiện học sinh phải tiếp tục giữ vững thành tích học tập tốt.

Tiêu chí xét học bổng

Tất cả các đơn xin nhập học của học sinh mới sẽ được nhà trường xem xét bằng cách sử dụng các tiêu chí lựa chọn dưới đây. Học sinh được lựa chọn để cấp học bổng có thể được yêu cầu hoặc tham dự một cuộc phỏng vấn tại ACG Sunderland hoặc được phỏng vấn qua điện thoại hoặc Skype để đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí xét học bổng.

Tiêu chuẩn lựa chọn:

  • Thành tích học tập và tiềm năng của học sinh.
  • Thái độ và động lực của học sinh.
  • Khả năng tiếng Anh của học sinh.

Điều kiện cụ thể được gắn liền với các suất học bổng miễn giảm học phí:

• Học sinh phải là học sinh mới tại ACG

• Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu nhập học như điểm đầu vào và trình độ tiếng Anh của

• Người nhận thành công sẽ có đủ điều kiện để nhận được học bổng lên đến ba năm học

• Học phí và lệ phí khác phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 12 tháng sau khi chấp nhận để nhận được thị thực sinh viên trong cả năm.

BẤM VÀO ĐÂY VÀ ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ

WESTERN EDUCATION CONSULTING
384/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 3933 0015
Email: contact@westernedu.vn
Website: www.westernedu.vn