Đang thực hiện
 
Học bổng $3000 CAD tại FIC
Học bổng $3000 CAD tại FIC

Trường Cao đẳng quốc tế Fraser (Fraser International College – FIC) cung cấp các chương trình chuyển tiếp vào năm 2 Đại học công lập Simon Fraser (SFU) ở Vancouver, Canada. SFU được coi là một trong các trường đại học hàng đầu của Canada, với đội ngũ giáo viên và cơ sở học tập nổi tiếng.

ĐỌC THÊM