Đang thực hiện
 
03/09/2020
Đăng bởi: Phan Châu
Lượt xem: 1509
Du học Úc - Tổng hợp các gói học bổng 2020
+ Học bổng Trường Eynesbury:
- Học bổng trung học - Năm 10: 30% & 50% - GPA 7.0-8.5
- Học bổng trung học - Năm 11: 30% - GPA 8.0
- Học bổng chương trình dự bị: 30% - GPA 8.0
- Học bổng cao đẳng: 20% - GPA 6.0
- Chương trình tiếng Anh: AUD$4.000 (10 tuần) cho học sinh nộp đơn vào chương trình cao đẳng và đại học ở The University of Adelaide hoặc UniSA.

+ Học bổng Deakin College: lên đến 20% cho chương trình dự bị. GPA >= 8.0

+ Học bổng của Edith Cowan College
- Học bổng chương trình tiếng Anh 10 tuần ELICOS dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình tiếng Anh cùng với chương trình cao đẳng.

- Học bổng đầu vào A$2.000 cho kỳ nhập học tháng 10/2020

- Học bổng chương trình cao đẳng: 10% học phí 

- Học bổng chương trình dự bị: 20% cho phần còn lại của khóa học tại Edith Cowan University.
 
+ Học bổng của SAIBT:
- Học bổng College Director : 50% cho 8 môn học đầu tiên cho kỳ nhập học tháng 2/2021.

- Học bổng Digital Campus trị giá AUD$1.000 dành cho các bạn sinh viên thanh toán học phí trước 01/02/2021

 
 
+ Học bổng SIBT: 25% cho tất cả các chương trình học đối với sinh viên nhập học vào tháng 11/2020

+ Học bổng của James Cook College:
Chương trình dự bị/ cao đẳng cho kỳ nhập học 10/2019 và 2/2020 - trị giá A$2.500

+ Học bổng của James Cook University (Úc): AUD $2.500 cho chương trình dự bị

+ Học bổng Curtin College:
lên đến 12.5% cho chương trình cao đẳng, nếu bạn đạt được từ 65% ở chương trình cao đẳng thì sẽ được cấp tiếp học bổng 12.5% cho năm nhất tại đại học Curtin

+ Học bổng trường Griffith College: AUD$1.000 - $2.000

+ Học bổng Western Sydney University:

- Bậc đại học: A$5.000 - A$7.500 mỗi năm, có thể cấp lại lên đến 3 năm
- Bậc sau đại học: A$5.000 - A$7.500 mỗi năm, có thể cấp lại lên đến 2 năm

Học bổng Taylors College cho chương trình trung học: A$2.500 - A$5.000

Học bổng của Flinders International Study Centre:

Dành cho chương trình dự bị đại học, cao đẳng và dự bị thạc sĩ: A$2.500 - A$5.000 - A$7.500

Học bổng của Australian National University:
lên đến A$50.000 (A$25.000 cho chương trình dự bị và A$25.000 cho năm đầu tiên của bậc cử nhân)


Học bổng của The University of Sydney:
+ Dành cho chương trình dự bị: A$2.500 - $5.000
+ Học bổng Progression : A$5.000 - A$40.000 cho năm đầu tiên của chương trình cử nhân

Học bổng của Charles Sturt University:
Dành cho chương trình đại học và sau đại học: A$2.000 - A$4.000

Học bổng của The University of Western Australia:

+ Dành cho chương trình dự bị đại học và cao đẳng: A$2.500 - A$5.000
+ Học bổng Progression: A$5.000 - A$8.000 - A$10.000 - A$15.000/ năm 

 
 

BẤM VÀO ĐÂY VÀ ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ

WESTERN EDUCATION CONSULTING

Phòng K02.31 - Tòa nhà Kingston Residence

223-223B Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM


146 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (028) 3636 5411  - Hotline: (028) 3933 0015

Email: contact@westernedu.vn


Website: www.westernedu.vn