Đang thực hiện
 
HỌC THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH

Chương trình Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp là một chương trình chuyển đổi dành cho những sinh viên từ các chuyên ngành khác không phải Kế toán để đáp ứng được các điều kiện học tập cho thành viên liên kết của Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp Úc (Associate membership of CPA Australia) và để vào chương trình CA của Chartered Accountants Australia và New Zealand

Đọc thêm
Học ngành Hàng không tại Úc

Học ngành Hàng không cùng trường Đại học Nam Úc

Đọc thêm
Đại học Adelaide - Úc

Trường Đại học Adelaide là một trong những trường đại học lâu đời thứ ba tại Úc và uy tín nhất của Australia, nằm trong Nhóm 8 (G8) các trường đại học hàng đầu ở Úc. Trường được thành lập năm 1874 và được Chính phủ Australia xếp vào nhóm các đại học hàng đầu về thành tựu nghiên cứu, giảng dạy và phát triển giáo trình. Đại học Adelaide là nơi đào tạo 3 trong số 8 nhà khoa...

Đọc thêm