Đang thực hiện
 
Point Park University (Bang Pennsylvania)

Cơ hội học bổng lên đến US$72.000 / Point Park University luôn chuẩn bị cho những sinh viên những kiến thức có thể áp dụng để đạt được mục tiêu của họ cũng như thăng tiến trong nghề nghiệp và phục vụ cho cộng đồng.

Đọc thêm
Gannon University (Bang Pennsylvania)

Cơ hội nhận được học bổng lên đến US$76.000/  Toàn bộ giảng viên và nhân viên của trường luôn chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức để trở thành công dân toàn cầu thông qua những chương trình đặt nền tảng dựa trên liberal arts, khoa học và chuyên môn.

Đọc thêm
Malone University (Bang Ohio)

Trường Malone là trường đại học tư thục, được thành lập vào năm 1892 bởi Walter và Emma Malone với tên gọi ban đầu là Cleveland Bible College. Năm 2008, trường được mở rộng và lấy tên gọi là đại học Malone. Hằng năm, trường tuyển sinh khoảng gần 2000 sinh viên.

Đọc thêm