Đang thực hiện
 
Trường Royal Roads University

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THÁNG 11/2013 Học bổng trị giá 1.000CAD áp dụng cho sinh viên đăng ký học hệ Đại học tại Royal Roads University và trả học phí và các khoản lệ phí theo quy định trước ngày 1/11/2013. 1.    Giới thiệu chung Royal Roads University được xây dựng tại thành phố Victoria, thuộc bang British Columbia , Canada. Với việc học phí thấp, ổng định và giáo trình học được rút ngắn, SV...

Đọc thêm