Đang thực hiện
 
Học viện NTEC, New Zealand

THÔNG TIN CHUNG National Technology Institute Concordia Institute of Business (Ntec) có 2 cơ sở đặt tại thành phố Auckland và thành phố Tauranga, là học viện đào tạo và cung cấp các kiển thức thực tế để sẵn sàng vào làm việc trong các ngành máy tính, quản trị kinh doanh và dịch vụ nhà hàng khách sạn. Học viện còn đào tạo tiếng Anh phổ thông, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh học thuật và chứng chỉ...

Đọc thêm