Đang thực hiện
 
Cao đẳng Southern Nevada

Ít trường tại hoa kỳ có khả năng mang lại nhiều lựa chọn về giáo dục cho sinh viên như Collee of Southern Nevada, một trường cao đẳng cộng đồng lớn thứ năm truong nước. Bạn có thể bắt đầu chương trình đào tạo bằng cử nhân tại CSN và sau đó chuyển tiếp vào University of Nevada, Las Vegas hoặc University of Nevada, Reno ngay khi hoàn tất chương trình CSN của mình. Bạn có thể chọn từ hơn 215 chương trình cấp bằng và chứng chỉ tại CSN. Một số chứng chủ có thể được hoàn tất trong thời gian ngắn khoảng 9 tháng. Nhiều chương trình 2 năm của CSN nổi tiếng trên thế giới và bao gồm kinh nghiệm làm việc quý báu bên ngoài trường. Có nhiều lựa...

Đọc thêm
Cao đẳng Mount Saint Vincent

Trường được Hội Đồng Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Đại Học Các Bang Miền Trung công nhận và chương trình Kinh Doanh được AACSB công nhận. Trường chúng tôi cung cấp nhiều chương trình và chuyên ngành nhỏ khác nhau, cũng như các chương trình dự bị chuyên nghiệp như các dạng bằng đôi cấp tốc để có được bằng sau đại học nhanh. Bạn sẽ học cách sử dụng kỹ năng phân tích, tư duy phê phán, biểu hiện rõ ràng, và tư tưởng đạo đức và tôn giáo. Trong năm 2010, trường đã được Quỹ khoa Học Quốc Gia công nhận trên toàn quốc về thế mạnh trong các ngành khoa học. Bạn sẽ được truy cập vào nguồn tài nguyên rộng lớn trong khuôn viên...

Đọc thêm
350 Triệu đồng/năm - con đường du học Mỹ đang rộng mở

Cao đẳng Cộng đồng Mỹ đã trở nên rất quen thuộc với các du học sinh và phụ huynh Việt Nam, nhưng ít có ai hiểu được hết những lợi ích từ các trường này mang lại cho sinh viên quốc tế. Cao đẳng cộng đồng là các trường thuộc hệ thống giáo dục bậc cao của Mỹ, đào tạo hệ 2 năm (Associate) tương đương với 2 năm đầu của bậc đại học 4 năm. Ngoài ra, các sinh viên có thể chọn lựa...

Đọc thêm