Đang thực hiện
 
Southern Arkansas University
Southern Arkansas University

“Magnolia là một thị trấn tiến bộ và đang phát triển nằm trong trung tâm của khu kinh doanh nộng nghiệp, công nghiệp, gỗ và sản xuất dầu.” Southern Arkansas University được thành lập như một trường nông nghiệp vào năm 1909. Đây là trường công lập tọa lạc tại Magnolia, ở miền Nam Arkansas. Magolia có dân số là 12.000 người. Số lượng sinh viên đăng ký phần lớn là từ các tiểu bang Arkansas,...

ĐỌC THÊM