Đang thực hiện
 
Học bổng 100% học phí trường NTEC
Học bổng 100% học phí trường NTEC

Du học New Zealand - Học viện Công nghệ quốc New Zealand (Ntec) tiếp tục cấp các suất học bổng lên đến 100% học phí cho các học sinh khá giỏi của Việt nam mong muốn du học New Zealand. Bên cạnh các suất học bổng 100%, 50% và 25%, học sinh khi đăng ký theo học tại NTEC học sinh được hỗ trợ 10.618 NZD bao gồm: - Miễn phí 6 tháng tiếng Anh: 7.680 NZD - Laptop mới và phần mềm: 1.500 NZD - Miễn phí...

ĐỌC THÊM